Lise Drougge
författare, dramatiker, bildkonstnär.